Verhuizing binnen Spijkenisse

navigation_sitewide_header

Verhuizing binnen Spijkenisse

Wat is het?

Als u binnen de gemeente Spijkenisse verhuist, kunt u dat aangeven bij de afdeling Stadswinkel.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt uw verhuizing op vier manieren aangeven:

 • Persoonlijk, aan de balie van het stadhuis (afdeling Stadswinkel).
 • Via een formulier (schriftelijk dus).
 • Door iemand anders. U moet hem of haar dan wel toestemming geven. Dat heet een machtiging. Daar is een speciaal formulier voor (machtigingsformulier).
 • online

Wat zijn de voorwaarden?

Verhuist u binnen de gemeente Spijkenisse? Dan moet u dit binnen 5 dagen doorgeven aan de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Geeft iemand anders uw verhuizing door? Dan moet u hem of haar machtigen. Dat kan met het machtigingsformulier. Vul dit in en zet uw handtekening eronder. Geef ook een (kopie) legitimatiebewijs mee.

Wat heb ik nodig?

Online aangifte doen

U kunt uw verhuizing online aangeven als:

 • u naar een koop- of zelfstandige huurwoning verhuist (geen inwoning)
 • u uw eigendomsbewijs (akte van levering) of huurcontract digitaal aan de aanvraag kunt toevoegen.
 • u in het bezit bent van uw DigiD-inloggegevens

Persoonlijk aangifte doen

U kunt persoonlijk aangifte doen bij de bij de Afdeling Stadswinkel. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Dat scheelt u tijd.

U moet altijd het volgende meenemen:

 • uw legitimatiebewijs (origineel)
 • uw eigendomsbewijs (akte van levering) of huurcontract (origineel van de eigenaar of woningstichting)

Schriftelijke aangifte

Schriftelijk aangifte doen is ook mogelijk. U moet alle benodigde formulieren naar de gemeente opsturen. Om de aangifte schriftelijk te doen moet u meesturen:

 • Een ingevuld aangifteformulier.
 • Een kopie mee van uw legitimatiebewijs.
 • Een kopie van uw eigendomsbewijs (akte van levering) of huurcontract (origineel van de eigenaar of woningstichting)

Inwonen

Als u gaat inwonen moet u in ieder geval de volgende documenten meenemen:

 • een schriftelijke en ondertekende toestemmingsverklaring van de eigenaar/hoofdbewoner.
 • een geldig en origineel legitimatiebewijs van de eigenaar.
 • een eigendomsbewijs (akte van levering) van de eigenaar (origineel)
 • indien het een huurwoning betreft van de Woonbron, Maasdelta of Leeuw van Putten waar u in gaat wonen; schriftelijke toestemming van deze woningstichtingen.


NB Eigenaar(s) is/zijn diegene die geregistreerd staan in het Kadaster.

Kinderen

Als ouder of verzorger kunt u ook een verhuizing doorgeven voor uw minderjarig(e) kind(eren).

Indien het oude en/of het nieuwe adres met uw adres overeenkomt, kunt u ook de verhuizing regelen voor uw meerderjarig(e) kind(eren). Dit mag overigens alleen een ouder doen.

Legitimatiebewijzen van uw kind(eren) zijn in bovenstaande niet nodig.

Overig

Als andere personen dan uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner met u meeverhuizen, moet u meenemen:

 • uw originele legitimatiebewijs
 • een origineel legitimatiebewijs van de betrokken personen
 • een apart formulier van aangifte van verhuizing
 • een schriftelijke en ondertekende machtiging van de betrokken personen

Verhuizing door een ander laten doorgeven


Wanneer kunt u iemand anders uw verhuizing laten doorgeven? Als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U vult een machtigingsformulier in.
 • U geeft hem uw legitimatiebewijs mee.
 • Verhuist u naar een koopwoning? Dan heeft u een bewijs dat het huis van u is. Dat heet een akte van levering. U geeft dit document mee. Verhuist u naar een huurwoning? Dan heeft u een huurcontract. U geeft dit document mee.

Wat kost het?

Aan het doorgeven van een adreswijziging zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

Uw verhuizing wordt verwerkt nadat alle benodigde documenten binnengekomen zijn op de afdeling Stadswinkel.

Online regelen

Afspraak maken

Contact

Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
telefoonnummer: 140181