Adoptie van een kind uit het buitenland

navigation_sitewide_header

Adoptie van een kind uit het buitenland

Wat is het?

De meeste mensen die een adoptiekind willen, doen dat omdat ze ongewenst kinderloos zijn. Er zijn ook mensen die al kinderen hebben en hun gezin willen uitbreiden met een adoptiekind. Het opnemen van een adoptiekind is een lang proces dat eindigt bij de rechter waar de adoptie wordt uitgesproken

Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer de adoptie is uitgesproken gaat het wettelijk gezag over naar de adoptieouders

Wat zijn de voorwaarden?

Bij adoptie in Nederland gaat het voornamelijk over interlandelijke adoptie; het adoptiekind komt in dat geval uit het buitenland. Wanneer u besluit om een adoptiekind uit het buitenland in uw gezin op te nemen, moet u een aanvraag indienen bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Heeft u een aanvraag ingediend, dan bent u verplicht voorlichting over adoptie te volgen. U krijgt informatie over de achtergrond van het kind, de wijze waarop een relatie tussen ouders en kinderen ontstaat en mogelijke aanpassingsmoeilijkheden. Stichting Adoptievoorziening geeft deze voorlichting.

Raad voor de Kinderbescherming

Na de aanvraag en de verplichte voorlichting doet de Raad voor de Kinderbescherming een gezinsonderzoek. De Raad onderzoekt of de aspirant adoptieouders geschikt zijn voor de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind. Bij de afweging staat het belang van het kind voorop. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie over de verzoeken voor het adopteren van een kind.

Bemiddelingsorganisaties

Wanneer de aanvraagprocedure en het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zijn doorlopen, en de minister van Justitie geeft toestemming voor het adopteren van een kind, dan kan het kind in het gezin worden opgenomen. Met de (beginsel)toestemming van de minister kunnen de ouders bemiddelende organisaties met contacten in het buitenland inschakelen, zoals Wereldkinderen, Kind en Toekomst en Meiling.

Na de toestemming van de minister kan het een aantal maanden tot enkele jaren duren voordat het adoptiekind in het gezin wordt opgenomen. Dit hangt samen met de wensen van de adoptieouders, bijvoorbeeld leeftijd en/of geslacht, en met de voorwaarden en regels die vanuit de land van herkomst van het kind gelden.

Hoe lang duurt het?

De adoptieaanvraag moet u indienen bij het Ministerie van Justitie, omdat een pleegkind uit het buitenland onder de vreemdelingenwet valt. Daarnaast zijn er internationale afspraken en dienen verantwoordelijkheden naar andere landen nagekomen te worden. 

Stichting Adoptievoorzieningen kan meer informatie geven over het adopteren van een kind uit het buitenland.