Wmo adviesraad

navigation_sitewide_header

Lees voor
  1. Stuur door
Stuur door

Wmo adviesraad

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er op gericht alle burgers, ook met een beperking, te helpen volwaardig aan het sociale leven deel te nemen. Mensen met aantoonbare beperkingen, bijvoorbeeld door ziekte of een gebrek, horen volgens de Wmo een zelfde uitgangspositie te hebben als alle andere in de maatschappij. Het rijk heeft daarom gemeenten opdracht gegeven om voorzieningen te treffen die dat mogelijk maken. Door die voorzieningen moeten deze mensen zichzelf kunnen redden en aan het maatschappelijk verkeer kunnen meedoen. 't Spil verstrekt die voorzieningen.

Wmo Adviesraad

De gemeente heeft voor het opstellen van haar Wmo-plannen regelmatig overleg met mensen die te maken hebben of krijgen met de Wmo. Deze mensen hebben zich verenigd in de onafhankelijke Wmo Adviesraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van mensen die gebruik maken van een voorziening en instanties die zich bezig houden met zorg, welzijn en wonen.

Beoordeling van beleid

De Wmo adviesraad beoordeelt het Wmo-beleid van de gemeente voordat dit beleid aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt voorgelegd. De leden vormen gezamenlijk een afspiegeling van de verschillende belangenorganisaties op de volgende terreinen (prestatievelden):

  1. bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (civil society)
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden
  3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
  5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem
  6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer
  7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
  8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen
  9. Het bevorderen van verslavingsbeleid

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Adviesraad Wmo.

telefoonnummer: 14 0181
Vanuit het buitenland telefoonnummer: +31 181 69 69 69

Postadres

Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Kijk voor meer informatie over de Wmo Adviesraad op