De Wmo en de AWBZ

navigation_sitewide_header

Lees voor
  1. Stuur door
Stuur door

De Wmo en de AWBZ

Invoering Wmo

Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel.

De Wmo is ingevoerd in 2007 en vervangt een aantal wetten.

  • Wet voorziening gehandicapten (Wvg). De Wvg regelde voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap.
  • Welzijnswet. De Welzijnswet regelde welzijnswerk, zoals maatschappelijk werk, de peuterspeelplaats, jongerenwerk, buurthuizen en vrouwenopvang.
  • Huishoudelijke hulp uit de AWBZ. Met de invoering van de Wmo is uw gemeente verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp als u die nodig heeft.

De Wmo een brede wet

De Wmo is een brede wet en gaat over verschillende onderwerpen en beleidsvelden. Voor meer informatie over de Wmo kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

De Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ)

De AWBZ is een volksverzekering voor hoge ziektekosten die niet onder uw eigen zorgverzekering vallen. Denk aan kosten bij ernstige ziekten of handicaps, waardoor dag en nacht zorg aan huis nodig is. Of als iemand naar een verpleeghuis moet. Lees meer over de AWBZ.