Waterschap Hollandse Delta

navigation_sitewide_header

Lees voor
  1. Stuur door
Stuur door

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta beheert het water in het gebied Zuid-Holland zuid. Het waterschap zorgt met deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, schoon water, droge voeten en voldoende water. Zodat u ook in de toekomst veilig en prettig kunt wonen, werken en ontspannen.

Dit houdt in:

  • zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater; 
  • bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
  • zuiveren van afvalwater; 
  • beheer en onderhoud van dijken, kades en waterwegen (waterkeringen); en
  • onderhoud van niet-provinciale wegen en een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom.

Kwantiteit en kwaliteit

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor het water in sloten en meren. Door het gebied te bemalen kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water wordt afgevoerd en tekorten worden aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit bewaakt.

In afvalwaterzuiveringsinrichtingen wordt afvalwater gezuiverd. Na zuivering gaat dit water terug naar de natuur. Op deze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en ontspannen in een gebied met voldoende en veilig water.


Waterkeringen en (vaar)wegen

Met waterkeringen worden de duinen, dijken en kades bedoeld die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Waterschap Hollandse Delta let erop dat de dijken en kades in optimale conditie verkeren. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de niet-provinciale wegen, een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen.


Waterschapsbelastingen

Om dit werk te doen betaalt u waterschapsbelastingen. SVHW int de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.


Vragen, meldingen of klachten

Het waterschapsloket is voor klachten, vragen en meldingen, 24 uur per dag bereikbaar.

Bezoekadres Waterschap Hollandse Delta

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
telefoonnummer: 0900 – 20 05 005 (€ 0,10 per minuut)
website: www.wshd.nl

Postadres

Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk