Basisscholen in Centrum

navigation_sitewide_header

Lees voor
 1. Stuur door
Stuur door

Basisscholen in Centrum

Annie M.G.Schmidt (openbaar)

Martina Kramerstraat 2
3207 WB Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 04 33
e-mail: info@amgschmidt.nl
internet: www.amgschmidt.nl

Lange Groenweg 110
3207 JE Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 71 23


Respect: je hoort het woord vaak, maar wat betekent het nou eigenlijk? Op donderdag 10 november 2011 is het de Dag van Respect. Op deze dag praten kinderen en volwassenen in heel Nederland met elkaar over respect. In Spijkenisse geven 5 leden van het college een gastles op een basisschool.
Wat is respect, hoe kan je respect geven aan iemand en waarom is dat zo belangrijk? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen. Door kinderen persoonlijk te benaderen en hen een persoonlijk verhaal te vertellen over respect bereik je begrip over het onderwerp.

Via kennisoverdracht wil de stichting Dag van Respect bij de jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Vanuit ontmoetingen met gastsprekers in de klas maar ook in de lessen van de docenten ontstaat hopelijk een dialoog tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en hun ouders. Over het begrip respect.

Overzicht van de gastlessen:

Burgemeester Salet: De Veenvlinder, Vlinderveen 221-227 (9.30-10.30 uur)
Wethouder Dirk van der Schaaf: De Hoeksteen, Gangesstraat 13 (11.00-12.00 uur)
Wethouder Jan Willem Mijnans: Gelinckschool, Gouwestraat 13 (13.00-14.00 uur)
Wethouder Kees Dijkman: De Tandem, Aidastraat 91 (10.30-11.30 uur)
Wethouder Gert-Jan ’t Hart: De Piramide, Eikenlaan 88d (10.30-11.30 uur)

Meer weten?

Voor meer informatie: www.dagvanrespect.nl.

Persbericht

Nummer: 11/PB121
Datum: 04 november 2011

De Akkers (rooms-katholiek)

Noordakker 2
3206 TC Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 39 18
e-mail: akkers@rvko.nl
internet: www.kbsdeakkers.eu

Postadres
postbus 2104
3200 CD Spijkenisse

De Bron (protestants-christelijk)

Vlasdreef 2
3204 GS Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 07 82
e-mail: directie@debron-vcpo.nl
internet: www.debron-vcpo.nl


De Duif (protestant-christelijk)

Salamanderveen 354
3205 TG Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 06 78
e-mail: directie@deduif-vcpo.nl
internet: www.deduif-vcpo.nl

Snoekenveen 947
3205 CK Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 10 03

De Hoeksteen (protestants-christelijk)

Gangesstraat 13
3207 AC Spijkenisse
telefoon: (0181) 62 27 41
e-mail: directie@dehoeksteen-vcpo.nl
internet: www.dehoeksteen-vcpo.nl

De Horst (openbaar)

Zwanenhoek 41-43
3201 HT Spijkenisse
telefoon: (0181) 62 41 86
e-mail: directie@horst-spijkenisse.nl
internet: www.dehorst-spijkenisse.nl

Postbusadres:
postbus 738
3200 AR SpijkenisseDe Klinker (rooms-katholiek)

Chopinstraat 77
3208 RC Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 73 70
e-mail: klinker.dir@rvko.nl
internet: www.bsdeklinker.nl

Postadres:
postbus 2026
3200 CA Spijkenisse


De Maasoever (rooms-katholiek)

Emmy Belifantestraat 1-3
3207 HA Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 51 80
e-mail: maasoever.dir@rvko.nl
internet: www.maasoever.nl

De Marimba (protestants-christelijk)

Galileïlaan 7
3204 AK Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 65 43
e-mail: directie@marimba-vcpo.nl
internet: www.marimba-vcpo.nl


De Marimba (protestants-christelijk)

Eikenlaan 88A
3203 BM Spijkenisse
telefoon: (0181)61 47 01
fax: (0181) 61 06 87
e-mail: directie@marimba-vcpo.nl
internet: www.marimba-vcpo.nl


De Meander (openbaar)

Wilhelmina Bladergroenstraat 45
3207 TA Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 34 06
e-mail: directie-meander@xs4all.nl
internet: www.obsdemeander.nl


De Morgenster (gereformeerd)

Oranjelaan 27
3201 CN Spijkenisse
telefoon: (0181) 62 12 07
e-mail: gbsdemorgenster@gpown.nl
internet: www.gbsdemorgenster.nl

Postadres:
postbus 847
3200 AT Spijkenisse


O.b.s. De Nachtegaal (openbaar)

Eksterlaan 2
3201 VC Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 23 78
e-mail: directie@nachtegaal-spijkenisse.nl
internet: www.odsdenachtegaal.nl

Postadres:
Postbus 722
3200 AR Spijkenisse


De Piramide (openbaar)

Galileïlaan 1-3
3204 AT Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 48 52
e-mail: directie@depiramidespijkenisse.nl
internet: www.piramidespijkenisse.nl

Postadres:
postbus 450
3200 AL Spijkenisse


De Piramide (openbaar)

Rijnlaan 25
3207 PE Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 11 21
e-mail: directie@depiramidespijkenisse.nl
internet: www.piramidespijkenisse.nl

Postadres:
postbus 450
3200 AL Spijkenisse

De Piramide (openbaar)

Eikenlaan 88d
3203 BM Spijkenisse
telefoon: (0181) 62 27 65

e-mail: groenewoud@depiramidespijkenisse.nl
internet: www.piramidespijkenisse.nl

Postadres:
postbus 450
3200 AL Spijkenisse

De Rank (protestants-christelijk)

Oranjelaan 29
3201 CN Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 22 19
e-mail: directie@derank-vcpo.nl
internet: www.derank-vcpo.nl

Lisstraat 15
3202 JG Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 32 94
e-mail: directierank@derank-vcpo.nl
internet: www.derank-vcpo.nl


De Schakel (protestants-christelijk)

Trompetpad 2
3208 SJ Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 14 00
e-mail: directie@deschakel-vcpo.nl
internet: www.deschakel-vcpo.nl

Leerlingen van De Sleutel
Tot december zijn er 4 dagen in de week drie clinics te volgen voor alle leeftijden.
De activiteiten worden georganiseerd door Zadkine, SKS Alles Kids en wijkgroep Groenewoud in samenwerking met de andere partners in De Sleutel. Het programma is bedoeld voor kinderen van de basisscholen in de Sleutel, namelijk de Piramide, de Marimba en Mgr. Bekkersschool.
Het activiteitenprogramma is een pilot van drie maanden en loopt tot december 2011. Daarna wordt gekeken of het programma verder kan worden uitgezet.

De Toermalijn (openbaar)

Jagerskreek 65
3206 HJ Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 25 53
e-mail: toermalijn1@detoermalijnspijkenisse.nl
internet: www.detoermalijnspijkenisse.nl

Vlasdreef 4
3204 GS Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 06 95
e-mail: toermalijn2@detoermalijnspijkenisse.nl

Postadres:
postbus 2057
3200 CB Spijkenisse


De Veenvlinder (openbaar)

Vlinderveen 221
3205 EB Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 00 87
e-mail: directie@deveenvlinder.nl
internet: www.deveenvlinder.nl

De Vogelenzang (openbaar)

Lokatie Vogelenzang Noord
Trombonestraat 1
3208 SG Spijkenisse
telefoon: (0181) 68 70 10
fax: (0181) 68 70 16
e-mail: directie@obsdevogelenzang.nl
internet: www.obsdevogelenzang.nl


Lokatie Vogelenzang Zuid
J. Wagenaarstraat 2
3206 AK Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 62 96
fax: (0181) 64 87 92

De Vogelenzang (openbaar)

Pampasgras 12
3206 RD Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 23 11
fax: (0181) 63 42 91
e-mail: directie@obsdevogelenzang.nl
internet: www.obsdevogelenzang.nl


De Wegwijzer (katholiek)

Vlinderveen 219
3205 EB Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 02 03
e-mail: info@wegwijzer.nu
internet: www.kbsdewegwijzer.nl

HTM tram 155 in Den Haag.
Het moet in de dertiger jaren zijn geweest. Een schoolklas van de School met den Bijbel aan de Zijlstraat ging op schoolreis. Er was flink gespaard voor deze bijzondere trip. Voor velen een wereldreis. Wie ging er nu in de crisisjaren opreis? En hoeveel kinderen zouden er toen ooit buiten Spijkenisse zijn geweest? De school telde twee broers als leerkracht.
Daniël Gerrit van Bueren was het hoofd der school en Gerrit Daniël (Bob) voor het gemak onderwijzer. Daarnaast was er de toen nog de piepjonge leerkracht Pieter Bernhard Hesseling (nu inmiddels 94). Zij drieën moesten de schooljeugd begeleiden naar het onbekende Scheveningen om daar het Noordzeestrand te bezoeken.

Toen de dag was aangebroken dat men daadwerkelijk op schoolreis ging, was de schooljeugd knap zenuwachtig voor de verre reis. Eerst ging men met de stoomtram van de RTM naar Rotterdam. In de Rosestraat was het uitstappen geblazen om met de elektrische tram van de RET naar het Centraal Station te worden vervoerd. Dan met de stoomtrein naar Den Haag. Dat was opnieuw een hele belevenis. Wie had er ooit in een echte stoomtrein gezeten? De kinderen vonden het fantastisch en de leerkrachten hadden geen kind aan hun leerlingen.

In Den Haag ging het verder met de speciaal voor de schoolklas gereserveerde elektrische tram van de HTM naar Scheveningen. Alles verliep volgens plan. Toen de tram de halte voor het Noordzeestrand had bereikt, stormde de jeugd richting strand. Het werd een geweldige belevenis voor de scholieren uit Spijkenisse.
Toen ’s middags het uurtje van gehoorzaamheid sloeg, was het verzamelen geblazen. Kleding ontdoen van het nodige zand en in gelid naar de halte van de elektrische tram, die op het afgesproken uur gereed zou staan. Maar helaas, de tram verscheen niet op tijd. Ook niet na vijf, tien en vijftien minuten. Het hoofd der school begon uitermate zenuwachtig te worden. “Straks zouden ze het spoor nog missen”, zo bromde hij. Kloek nam hij een besluit en riep tot zijn broer: "Bob, zoek een telefooncel en ga eens bellen waar de tram blijft."

Bob verschoot van kleur. Beteuterd zei hij tot het hoofd der school: "Gerrit, dat gaat niet want ik heb nog nooit opgebeld!!!" Het schoolhoofd moest nu wel zijn autoriteit tonen. "Meneer Hesseling, dan moet u gaan telefoneren en vragen wanneer de tram nu toch eindelijk komt." De piepjonge leerkracht durfde natuurlijk niet tegen te spreken en ging op pad.

Het verhaal liep goed af. De tram kwam, de stoomtrein werd gehaald, de Rotterdamse tram was op tijd. Moe maar voldaan stapte de schooljeugd daarna in de stoomtram van de RTM, die richting Spijkenisse tufte.
Het werd een schoolreis om nooit te vergeten. Het geheim dat jarenlang onbesproken bleef: het hoofd van de school besloot destijds niet zelf actie te ondernemen omdat… hij ook nog nooit had getelefoneerd!!!! Toen het voorval voor het eerst tientallen jaren later werd onthuld, hief de toen al op leeftijd zijnde onderwijzer meneer Hesseling vermanend zijn wijsvinger: "Jongen, dit had jij toch nooit mogen opschrijven. Kijk nu toch eens hoe boos mevrouw Van Bueren wel is. Zij ervaart het als een groot onrecht dat het verhaal, waarbij haar man in haar ogen tot schande is gezet, in de krant staat."

Twee van de drie hoofdpersonen zijn heel veel jaren geleden gestorven, alsook de oude mevrouw Van Bueren. De hoogbejaarde heer Hesseling leeft nog en glimlacht nu wellicht om dit aparte verhaal.

Daniël van Putten

Over 'De Mannetjes vertellen'

De rubriek 'De Mannetjes vertellen' is tot stand gekomen met medewerking van stichting Oud en Nieuw Spijkenisse.
Dit verhaal is verschenen in de Voorlichtingskrant van 26 januari 2004.
Deze zomer heeft De Akkers een primeur in Spijkenisse: dan start Zomerschool De Akkers! De Zomerschool is bestemd voor leerlingen van groep 7 van basisscholen in De Akkers. Een groep leerlingen krijgt in deze zomerweek extra lessen, voor een goed begin in het nieuwe schooljaar. De kinderen spijkeren extra kennis bij. Daarnaast blijft hun kennis beter op peil als ze straks weer naar school gaan.

Leerzaam en leuk

De Zomerschool is leerzaam en leuk! In de periode van maandag 18 augustus t/m vrijdag 22 augustus worden de kinderen op een leuke manier voorbereid op het nieuwe schooljaar. ’s Ochtends volgen ze een lesprogramma op maat, dat gericht is op het verhogen van reken- en taalvaardigheden. ’s Middags trekken ze erop uit voor leuke activiteiten op gebied van natuur, sport en cultuur. Belangrijk, want het blijft natuurlijk wel vakantie! Met opgefriste kennis starten ze dan vol zelfvertrouwen in groep 7.

Wethouder Kees Dijkman: 'We hebben gezien dat in andere plaatsen veel positieve ervaringen zijn opgedaan met de Zomerschool. Ik ben blij dat we nu voor het eerst een Zomerschool in Spijkenisse kunnen organiseren en daarmee kinderen extra kansen kunnen bieden.’
Zomerschool De Akkers is op vrijwillige basis toegankelijk voor leerlingen die na de zomervakantie in groep 7 zitten op een van de basisscholen De Bron, Het Baken, De Toermalijn en De Akkers. De scholen werken met elkaar samen. Ook SKS werkt mee aan de Zomerschool. Zij zorgen voor een lekkere lunch tussen de middag en enkele leuke activiteiten. Er zijn 2 groepen van maximaal 15 leerlingen. De Zomerschool vindt plaats in het schoolgebouw van De Bron.

Persbericht

Datum: 29 april 2014.
Nummer: 14/PB042.
Penta College Oude Maas (vmbo-gt) in Spijkenisse heeft op 13 januari het predicaat Excellente School 2013 ontvangen uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker. Woensdag 15 januari om 9.00 uur helpt wethouder onderwijs Kees Dijkman met uitdelen van gebak aan de leerlingen en leerkrachten. Daarbij wordt in de klas teruggeblikt op dit bijzondere predicaat.

Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied een belangrijk criterium, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

Een jury met acht leden, bijgestaan door 19 externe experts, bezocht alle scholen die voor een predicaat in aanmerking kwamen.

Persbericht

Datum: 14 januari 2014.
Nummer: 14/PB005.
De gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan gezamenlijk leerlingenvervoer aanbesteden en inkopen.

Momenteel koopt gemeente Spijkenisse het leerlingenvervoer in Spijkenisse in. De huidige overeenkomst met vervoerder Niemantsverdriet B.V. loopt tot 1 augustus 2013. Daarna moet de gemeente Spijkenisse het leerlingenvervoer opnieuw hebben aanbesteed. Vanwege het voordeel van regionale inkoop, is besloten om voor de komende periode het leerlingenvervoer gezamenlijk in te kopen voor alle gemeenten op Voorne-Putten. Dat betekent dat per 1 augustus 2013 één leerlingenvervoerder komt voor Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Het leerlingenvervoer is bestemd voor kinderen uit het speciaal onderwijs die niet zelfstandig naar school kunnen. Als aan bepaalde criteria, zoals vastgesteld in de Verordening Leerlingenvervoer, is voldaan kunnen ouders een beroep doen op leerlingenvervoer. Er zijn verschillende regelingen, waaronder het aangepast vervoer. Kinderen worden daarbij van huis naar school en terug gebracht, bijvoorbeeld in het geval van lichamelijke beperkingen.

De inkoop gebeurt via een Europese aanbestedingsprocedure. Omdat er zeer veel waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van het vervoer, is besloten om kwaliteit te waarborgen door dit als harde eis te stellen voor alle kandidaat-aanbieders.

Publicatie van de aanbesteding

Persbericht

Nummer: 13/PB003
Datum: 15 januari 2013

Het Anker (protestants-christelijk)

Maria Rutgers Hoitsemastraat 4
3207 EJ Spijkenisse
telefoon: (0181) 64 34 34
e-mail: directie@hetanker-vcpo.nl
internet: www.hetanker-vcpo.nl

Lena Schenkplein 1
3207 HS Spijkenisse
telefoon: (0181) 68 07 64

Het Baken (protestants-christelijk)

Kreek 125
3206 HK Spijkenisse
telefoon: (0181) 68 01 55
e-mail: directie@hetbaken-vcpo.nl
internet: www.hetbaken-vcpo.nl

Noordakker 4
3206 TC Spijkenisse
telefoon: (0181) 67 30 34Milieu Huis
Het Milieu Huis is het natuur- en milieu-educatief centrum van Spijkenisse. U kunt hier terecht met vragen over afval, milieu, natuur en energiezuinigheid.

Ook zijn er regelmatig excursies, workshops, tentoonstellingen en lezingen over de natuur, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het Milieu Huis organiseert voor leerlingen van vooral basisscholen lessen over allerlei onderwerpen die met milieu en natuur te maken hebben. Deze lessen vinden voornamelijk in de ochtend plaats.

U vindt het Milieu Huis in de Boekenberg Spijkenisse. 

21.692 kb
Primair onderwijs 2014-2015
Milieu Huis
21-05-2014

 

Boekenberg Spijkenisse

Markt 40
3201 CZ Spijkenisse
Toon op de kaart >>
telefoonnummer: (0181) 74 40 09
fax: (0181) 60 00 90

Postadres

Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
Voor de meest actuele openingstijden kijk op www.deboekenberg.nl/openingstijden.

In het gidsje ‘Uw kind naar de basisschool, Maar naar welke...?’ wordt een overzicht gegeven van de basisscholen die Spijkenisse rijk is. Als een kind 3 jaar en 6 maanden is, wordt het gidsje (gratis) aan de ouders/verzorgers toegestuurd. U kunt het gidsje ook bij de gemeente aanvragen.

Bezoekadres stadhuis

Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
Toon op de kaart >>
telefoonnummer: 14 0181
Vanuit het buitenland telefoonnummer: +31 181 69 69 69

fax: (0181) 69 63 95

Postadres

Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
Openingstijden Stadhuis
dag van tot
maandag tot en met vrijdag 08.30 uur 16.00 uur
weekend gesloten


Jan Campert (openbaar)

Slauerhoffstraat 2
3202 VV Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 26 24
e-mail: admin@jancampert.nl
internet: www.jancampert.nlJan Campert (openbaar)

Geraniumstraat 34
3202 RE Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 32 63
e-mail: admin@jancampert.nl
internet: www.jancampert.nl


enaplanschool De Krullevaar (openbaar)

Snoekenveen 945
3205 CK Spijkenisse
telefoonnummer: (0181) 64 11 18
e-mail: directie@krullevaarjenaplan.nl
website: www.krullevaarjenaplan.nl


[logo Koningsspelen]
Ongeveer 2000 basisschoolleerlingen uit Spijkenisse doen vrijdag 25 april mee aan de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied. In Spijkenisse worden de Koningsspelen gehouden op sportparken Oostbroek en de Brug en in het Rivièrabad. Burgemeester Mirjam Salet en wethouder Jan Willem Mijnans openen om 9.30 uur de Spelen bij atletiekvereniging Spark.

De kinderen doen dan een wereldrecordpoging dansen en zingen op het lied “Doe de Kanga”. Op het vrolijke en opzwepende nummer kunnen de kinderen met elkaar de spieren opwarmen voor de Koningssportdag. Als dat in het hele land om 9.30 uur gebeurt, vestigen we hiermee een wereldrecord.

Clinics en Koningsspel

Rond 10.00 uur starten de sportclinics. Iedere school doet mee aan twee sportclinics. Ze kunnen kiezen uit American football, atletiek, handbal, judo, korfbal, tennis, bootcamp, voetbal of zwemmen. Daarnaast doet iedere klas mee aan het Koningsspel. De school die het beste is in het Koningsspel, wordt misschien wel de actiefste school van Spijkenisse. Na het sporten is er een gezamenlijke lunch op het sportpark.

Rivièrabad

Voor 300 leerlingen uit groep 7 en 8 zijn de Koningsspelen in het Rivièrabad. Zij beleven dan een sport-en-spel-dag in het water. Wethouder Kees Dijkman opent hier om 09.30 uur de Koningsspelen. De Spelen eindigen rond 13.00 uur.

Persbericht

Datum: 08 april 2014.
Nummer: 14/PB032.
De binnenkant van het groentenwinkeltje: houten kratten en een weegschaal.
Uit de Kunst! gaat in schooljaar 2014/2015 haar tiende seizoen in. Het doel van Uit de Kunst! is dat kinderen tijdens 8 jaar basisonderwijs en de eerste jaren voortgezet onderwijs kennis maken met kunst en cultuur.

Het programma bestaat uit een Basispakket en een Pluspakket, waarin de disciplines dans, muziek, beeldend, theater, erfgoededucatie, leesbevordering en literatuur vertegenwoordigd zijn.

De activiteiten worden uitgevoerd door:

 • Centrum voor de Kunsten Spijkenisse;
 • Theater de Stoep;
 • Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse;
 • Regio Art Rijnmond (onder het motto Kunstenaar in de klas);
 • Vereniging Historisch Spijkenisse;
 • Museumwoning Back to the Sixties;
 • Stichting Neeltje;
 • gemeente Spijkenisse.

Basisonderwijs


Voortgezet onderwijs

 

De gemeente Spijkenisse gaat ruim 5000 m2 leegstaande basisschoolruimte afstoten.
Hiervoor heeft de gemeente samen met de schoolbesturen GPO-WN, Prokind Scholengroep, RVKO, STOAG en VCPO een huisvestingsplan tot 2026 gemaakt. Hierin staat per wijk en per school welke lokalen en noodgebouwen worden opgeheven.

De bijdrage die gemeente en schoolbesturen vanuit het Rijk voor onderwijshuisvesting krijgen, hangt samen met het aantal leerlingen binnen de gemeentegrenzen. De komen-de jaren neemt het aantal basisschoolleerlingen af. Hierdoor staan er steeds meer klaslokalen leeg, terwijl de kosten voor deze lokalen blijven doorlopen. Dit geld kan beter worden besteed aan onderwijs.

Het huisvestingsplan voor het basisonderwijs zorgt ervoor dat het toekomstig aantal klaslokalen en de bijbehorende kosten passen bij het aantal basisschoolleerlingen. De gemeente en de schoolbesturen moesten soms moeilijke keuzes maken. Zo heeft de gemeente ervoor moeten kiezen om het schoolgebouw aan de Eksterlaan per 1 augustus 2013 niet langer voor onderwijs beschikbaar te stellen. Hierin is op dit moment De Nachtegaal gevestigd. De school krijgt hiervoor vervangende leslokalen aangeboden.
Op deze manier kunnen de gemeente Spijkenisse en de schoolbesturen ook de komende jaren zorgen voor schone, hele en veilige schoolgebouwen die een prettige leeromgeving bieden voor de schoolgaande kinderen. De nieuwe school aan de Maaswijkweg voor De Maasoever en de nieuwe locatie aan de Anne Frankstraat voor De Branding zijn daar voorbeelden van.

Vorig jaar heeft de gemeente samen met de schoolbesturen waar dit nodig was het binnenklimaat op diverse basisscholen al aangepakt. Door het plaatsen van luchtbehan-delingkasten in 96 leslokalen is een flinke kwaliteitsslag gemaakt.

Het huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026 wordt op 24 mei voorgelegd aan de commissie Welzijn.

Persbericht

Nummer: 12/Pb 041
Datum: 25 april 2012
Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK.

Mgr. Bekkersschool (rooms-katholiek)

Eikenlaan 88b
3203 BM Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 44 45
fax: (0181) 62 86 51
e-mail: bekkers.dir@rvko.nl
internet: www.mgrbekkers.nl


Salamanderveen 352
3205 TG Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 56 34
e-mail: admin@montessorischool-spijkenisse.nl
internet: www.montessorischool-spijkenisse.nl

Postadres:
postbus 3036
3200 DA Spijkenisse

De Nationale Sportweek start zaterdag 19 april en duurt tot en met 26 april. De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De gemeente Spijkenisse ondersteunt diverse projecten tijdens deze sportieve week:

Opening Nationale Sportweek

Zaterdag 19 april geven verschillende sportaanbieders uit Spijkenisse van 13.00 tot 16.00 uur sportdemonstraties op de pleinen in het centrum. Bezoekers kunnen gratis kennismaken met handbal, boogschieten, bootcamp en vele andere sport- en spelvormen. Wethouder Mijnans reikt 13.00 uur op het plein in de Nieuwstraat t.h.v. de Kopspijker prijzen uit aan sportkampioenen uit Spijkenisse.

Jeugd Olympiade

Basisschoolleerlingen strijden dinsdag 22 april tegen elkaar tijdens de finale van de Jeugd Olympiade van Voorne-Putten. Welke basisschool mag zich de sportiefste school van Voorne-Putten noemen? Met de Jeugd Olympiade willen de vijf gemeenten op het eiland de jeugd aan het sporten krijgen en de samenwerking tussen de verenigingen en scholen bevorderen. Wethouder Mijnans opent de finale van de Jeugd Olympiade om 9.15 uur op het terrein van atletiekvereniging SPARK.

Koningsspelen

Leerlingen van groep 4 t/m 8 van basisscholen uit Spijkenisse doen vrijdag 25 april mee aan de Koningsspelen. De Koningsspelen, een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied, worden in Spijkenisse gehouden op sportparken Oostbroek en de Brug en in het Rivièrabad. Rond 10.00 uur starten de sportclinics. Iedere school doet mee aan twee sportclinics; enkele clinics zijn American football, atletiek, handbal, judo, korfbal, tennis, bootcamp, voetbal of zwemmen. Enkele basisscholen houden die dag sportactiviteiten op hun eigen locatie. De officiële opening is op alle locaties om 09.30 uur.
(Zie ook persbericht 032)

Persbericht

Datum: 10 april 2014.
Nummer: 14/PB035.
De gemeenten op Voorne-Putten (Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) hebben nieuw leerlingenvervoer ingekocht. Deze inkoop gebeurt, anders dan voorheen, gezamenlijk en is vanuit de regionale samenwerking tot stand gekomen. Vanwege Europese regelgeving is de gemeente verplicht om na een bepaalde termijn opnieuw het vervoer in te kopen volgens voorgeschreven procedure: een Europese aanbesteding.

De vervoerder die het vervoer vanaf 1 januari 2014 voor de gemeenten gaat uitvoeren heet De Vier Gewesten (DVG). Voor Spijkenisse is deze vervoerder nieuw, maar in Hellevoetsluis en Brielle had het bedrijf al een contract. DVG maakt voor het vervoer gebruik van twee andere taxibedrijven, Taxi Nijholt en Taxi Overgaauw.

Voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen en naar een speciale school gaan, is er leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kunnen kinderen hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. De gemeente verzorgt het leerlingenvervoer en beslist of een kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Persbericht

Datum: 29 juli 2013.
Nummer: 13/PB058.
Op dinsdagavond 9 september hebben vertegenwoordigers van diverse ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen van de toekomstige gemeente Nissewaard aangevuld met de directie van de Rabobank Voorne-Putten, het Albeda College en stichting TechNet ervoor gekozen om met elkaar de samenwerking tussen de ondernemers, overheid en het onderwijs (de drie O's) aan te gaan.

Deze samenwerking is hard nodig. De opgave voor de komende jaren is, zowel voor het bedrijfsleven, onderwijs als de overheid, groot. Nissewaard heeft de ambitie een gemeente te zijn waarin het bedrijfsleven zich goed kan ontwikkelen en werkgelegenheid voor de inwoners kan creëren, ook voor hen met een beperking of handicap. Het bedrijfsleven heeft belang bij toekomstige werknemers die een passende opleiding hebben gevolgd en beschikken over de juiste werknemersvaardigheden. Nissewaard zal een aantrekkelijke gemeente zijn voor haar inwoners als naast een fijne woonomgeving en een goede opleiding ook voldoende werkgelegenheid beschikbaar is.

'Een goede samenwerking tussen de drie O's is dan ook geen doel, maar een middel. De vertegenwoordigers van de drie O's gaan elkaar een aantal keer per jaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en om concrete afspraken te maken en zorg te dragen voor sterke en resultaatgerichte samenwerking. Wij, de wethouders Kruikemeier en Beetstra uit Bernisse en collega Dijkman en ik, zijn blij dat zowel het onderwijs als de ondernemers zich herkennen in onze opgaven voor de toekomst en daar actief aan bij willen dragen. De ondertekening van deze intentieverklaring is een mooie eerste stap!', besluit wethouder Mourik.

Persbericht

Datum: 18 september 2014.
Nummer: 14/PB 084.

Jongeren met een grotere kans op achterstand en uitval moeten een zo goed mogelijke start krijgen. Ook moeten zij tijdens hun schoolcarrière 'binnenboord' blijven. Zo zijn er speciale programma' s voor allochtone kinderen en voor- en vroegschoolse educatieprojecten voor peuters en kleuters. Ook zijn er buitenschoolse activiteiten voor oudere kinderen die hun school dreigen te verlaten. Deze mogelijke uitvallers krijgen bovendien hulp bij het vinden van een andere opleiding of een baan. De gemeente stimuleert ook het volwassenenonderwijs. Omdat de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stelt, koopt de gemeente cursussen in om laagopgeleide volwassenen meer kansen te bieden zich bij te laten scholen.

Naast dit achterstandenbeleid doet de gemeente veel aan het verder verbeteren van het openbaar onderwijs in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van de huisvesting.

De gemeente Spijkenisse heeft een geschikte aanpak om het verzuim onder leerplichtige scholieren tegen te gaan. De aanpak werkt voor het grootste deel van de scholieren en hun ouders. Ze weten dat verzuim niet is toegestaan en ze weten dat leerplicht ‘op de stoep staat’ als ze regelmatig niet naar school gaan. De aanpak werkt echter niet voor iedere jongere. Een aantal jongeren, met meer ingewikkelde problemen, valt op dit moment nog tussen wal en schip. Waarbij moet worden aangetekend dat Leerplicht Spijkenisse op zoek is naar passende oplossingen voor deze jongeren.

Dit staat in het Rekenkamerrapport ‘Onderwijs; recht of plicht’.
De Rekenkamer Spijkenisse heeft de aanpak van het schoolverzuim onder leerplichtige scholieren onderzocht. Hierbij is bekeken wat de praktische uitwerking van de leerplichtwet en aanpak van de bestrijding van verzuim is. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Spijkenisse blijkt dat beleidsmakers, docenten, leerplichtambtenaren en hulpverleners voor dilemma’s staan wanneer zij goede oplossingen willen bieden aan jongeren die regelmatig verzuimen. Deze dilemma’s komen voort uit beleid (wet- en regels) en uit de praktische uitvoering (bijvoorbeeld het vinden van een geschikte schoolplek).

Het onderzoek laat zien hoe ingewikkeld, maar ook hoe nodig, goede maatregelen tegen schoolverzuim zijn. De gemeente Spijkenisse heeft samen met het onderwijsveld effectieve maatregelen genomen. Het onderzoek laat zien hoe gevoelig de doelgroep is en dat zij zich niet zonder meer gedraagt zoals de samenleving, de wetgever, de beleidsmakers, de school of de professional graag ziet. Een jongere kan alleen komen te staan, zonder dat er een partij meer is die het belang van de jongere beschermt en ervoor kan zorgen dat deze onderwijs volgt.
De Rekenkamer geeft de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in overweging, om extra denk- en doekracht in de aanpak van schoolverzuim te brengen.

In het rapport is ook de reactie van het college van burgemeester en wethouders opgenomen.

Het rapport is ook te downloaden via

2.881 kb
versie: december 2012
Rekenkamer Spijkenisse
27-03-2013

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het rapport dan kunt u contact opnemen met Rekenkamer Spijkenisse

telefoonnummer: (0181) 69 68 67

Postadres

Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
Ter gelegenheid van de troonswisseling vinden voor basisschoolkinderen in heel Nederland op vrijdag 26 april de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen worden in Spijkenisse een vrolijke en gezellige dag. De sportdag begint met een gezond en vooral feestelijk Koningsontbijt. Daarna start de sportdag bij sportpark Oostbroek en De Brug, en in het Rivièrabad.

Koningsontbijt en sportclinics

Om 8.00 uur komen 1800 leerlingen uit groep 3 t/m 8 naar het sportpark. Daar gaan zij gezamenlijk genieten van het Koningsontbijt. Om 9.30 uur opent burgemeester Mirjam Salet de Koningssportdag bij de atletiekbaan van SPARK.

Rond 10.00 uur starten verschillende sportclinics, zoals atletiek, tennis en handbal. Iedere school doet mee aan twee sportclinics verzorgd door Pinas, Spijkenisse Scouts, HVOS, LTC de Dalle, SCO’63, Richard de Bijl, SKS en M.point. Daarnaast doet iedere klas mee aan het Koningsspel. De school die het snelst het Koningsspel voltooit wint een mooie prijs.

De leerlingen van groep 8 doen vanaf 9.30 uur de Koningsspelen in het Rivièrabad. Ruim 400 kinderen brengen de hele dag in het water door met sport en spel.

Koningsspelen op school

De jongste kinderen en enkele scholen vieren de Koningsspelen op school; zij gaan aan de slag met een draaiboek en materialen voor een leuke sportdag. Ook voor deze kinderen begint de dag met een Koningsontbijt. De wethouders van Spijkenisse ontbijten op een aantal scholen gezellig mee.

Persbericht

Datum: 19 april 2013.
Nummer: 13/PB034.

Paus Johannes (rooms-katholiek)

Galileïlaan 9-11
3204 AK Spijkenisse
telefoon: (0181) 61 61 52
e-mail: pausjohannes@rvko.nl
internet: http://pausjohannes.rvkosas.com


[Foto: groepsfoto leerlingen De Hoeksteen]
Wethouder Jan Willem Mijnans heeft woensdag 05 juni een tennistoernooi voor basisschoolleerlingen van basisschool De Hoeksteen geopend. Dit toernooi is de afsluiting van de pilot ‘schooltennis’ die in februari gestart is.

Tennisleraar Stefan Weeda, werkzaam bij tennisverenigingen LTC Spijkenisse, LTV De Hartel en de Tennis Academy Spijkenisse, heeft de leerlingen 5 weken lang tennislessen gegeven onder schooltijd. De eerste 2 lessen waren in de gymzaal bij school; de 3 laatste lessen vonden plaats in sportcentrum Halfweg.

Het slottoernooi op 05 juni vond plaats op een zonnige ochtend en was een leuke en sportieve afsluiting van schooltennis. De leerlingen kunnen na deze pilot inmiddels een aardig balletje slaan.

In het pand Noordpassage 6 is vanaf vrijdag 16 mei een pop-up winkel te vinden voor informatie over duurzaam bouwen en energiebesparende maatregelen voor uw huis. Wethouder Christel Mourik opent de tijdelijke winkel op vrijdag 16 mei om 09.00 uur.

In het pand is een paviljoen opgebouwd van het Informatiecentrum Duurzaam Bouwen. Er zijn diverse energiebesparende maatregelen te zien als dak-, vloer- en gevelisolatie, warmteterugwinning en led-verlichting. Ook staan er zonnepanelen en zonneboilers. Kortom: hier komt u te weten hoe u uw huis energiezuiniger maakt en wat de kosten en opbrengsten daarvan zijn.

Win een gratis energiescan

U maakt ook kans op een gratis energiescan van uw woning. U kunt daarvoor in het paviljoen een formulier van het Informatiecentrum Duurzaam Bouwen invullen. Er worden 30 energiescans weggegeven.

Ook voor basisonderwijs

Ook voor leerlingen van groep 7 en 8 is de pop-up winkel interessant. De tentoonstelling “Mezenlaan 7” gaat over wat we zelf kunnen doen om energiezuinig en milieuvriendelijk te leven. Waar komt onze elektriciteit vandaan en wat voor invloed hebben dagelijkse producten als schoonmaakmiddelen op het milieu? Kinderen krijgen diverse keuzes voorgelegd over het dagelijks leven, zoals “welk schoonmaakmiddel gebruik ik, hoe was ik mij ’s ochtends of welk lunchpakket neem ik mee”.

Persbericht

Datum: 15 mei 2014.
Nummer: 14/PB048.
[Foto: wethouder Kees Dijkman geeft startschot voor het project Port Rangers]
Wethouder Kees Dijkman heeft het startschot gegeven voor de Port Rangers, een project waarbij basisschoolleerlingen kennis maken met werken in de Rotterdamse haven. Leerlingen van de Montessorischool en De Piramide zijn als eerste op ontdekkingstocht gegaan in de haven bij EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg.

De Port Rangers krijgen ook een uitgebreid programma op school. De docent gaat samen met de leerlingen aan de slag met het lesmateriaal ‘Steurtocht door de haven’. Medewerkers van bedrijven in de haven geven gastlessen over hun werk. Docenten kunnen het lesmateriaal gebruiken in vakken zoals aardrijkskunde, biologie en taal. Daarna volgt de havenexcursie naar het EIC Mainport Rotterdam. Tenslotte maken de leerlingen een werkstuk over de haven.
[Logo: Port Rangers]

Nu al nadenken over opleiding

Het programma Port Rangers wil leerlingen uit groep 6 of 7 van basisscholen structureel kennis laten maken met de Rotterdamse haven. Want onbekend maakt onbemind! Veel jongeren in Spijkenisse kennen de vele mogelijkheden die de haven hen kan bieden nog niet. Bovendien weten ze niet wat zij voor de haven kunnen betekenen, terwijl er de komende jaren juist in de Rotterdamse haven veel vraag naar goed opgeleid personeel is. Het programma helpt bij een juiste opleidingskeuze, met als gevolg minder kans op schooluitval en goede vooruitzichten op werk.

Het gezamenlijke programma Port Rangers wordt uitgevoerd door EIC Mainport Rotterdam (lespakket ‘Steurtocht door de haven’) in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Spijkenisse.

Persbericht

Datum: 24 juni 2014.
Nummer: 11/PB062.
Het KerstZaalVoetbalToernooi belooft dit jaar een groot succes te worden. Dit jaar doen 104 teams mee aan het KerstZaalVoetbalToernooi. De teams bestaan zowel uit scholen als uit volwassenen. Het toernooi is voor alle inwoners, jong en oud, uit Spijkenisse en omstreken. Nieuw is het bedrijventoernooi waar bedrijven uit Spijkenisse aan meedoen.
Een van de categorieën is de scholencompetitie. Afgelopen jaren streden veel basisscholen om de titel 'Beste zaalvoetbalteam van Spijkenisse'. Dit jaar ziet de scholencompetitie er anders uit. Het toernooi bestaat niet alleen meer uit voetbal, maar ook uit korfbal en dans. De scholen kunnen punten verdienen voor het aantal deelnemende leerlingen en sportief gedrag. Hoe verder een school komt in het toernooi, hoe meer punten dit oplevert.

Op 2 januari 2014 worden finales van meerdere categorieën gespeeld en zal wethouder Jan Willem Mijnans prijzen uitreiken. Hij maakt dan ook de sportiefste school van het KerstZaalVoetbalToernooi bekend. Wethouder Mijnans: "Om er voor te zorgen dat iedereen straks met veel plezier terug kan kijken op wederom een geslaagd Kerstzaalvoetbaltoernooi is het wel belangrijk dat we ons allemaal houden aan een aantal afspraken: wees sportief, heb respect voor de scheidsrechter en voor de tegenstander. Als we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat we deze afspraken nakomen, heb ik er alle vertrouwen in dat we achteraf weer kunnen spreken van een geslaagd toernooi."

Vindt u het leuk om te komen kijken? Hieronder vindt u een overzicht waar en hoe laat er gespeeld wordt.

 • Maandag 23 december, 9.00 – 18.00 uur: Sporthal Olympia.
 • Dinsdag 24 december, 9.00 - 18.00 uur: Sporthal Den Oert en Sporthal Olympia.
 • Vrijdag 27 december, 9.00 - 17.00 uur en 18.30 - 23.30 uur Sporthal Maaswijk en 11.00 – 18.00 uur Sporthal Den Oert.
 • Zaterdag 28 december 10.00 - 18.00 uur Sporthal Maaswijk (+ dames) en 10.00 - 17.00 uur Sporthal Olympia.
 • Donderdag 2 januari, 9.00 - 18.00 uur: Sporthal Olympia.
 • Vrijdag 3 januari, 18.00 - 23.30 uur: Sporthal Den Oert.

 

Kijk voor uitgebreide voorlopige speelschema op www.spijkenisse.nl/kzvt en voor het laatste nieuws op www.facebook.com/gemeentespijkenisse/events.

Persbericht

Datum: 13 december 2013.
Nummer: 13/PB 103.
De gemeente Spijkenisse heeft een geschikte aanpak om het verzuim onder leerplichtige scholieren tegen te gaan. De aanpak werkt voor het grootste deel van de scholieren en hun ouders. Ze weten dat verzuim niet is toegestaan en ze weten dat leerplicht 'op de stoep staat' als ze regelmatig niet naar school gaan. De aanpak werkt echter niet voor iedere jongere. Een aantal jongeren, met meer ingewikkelde problemen, valt op dit moment nog tussen wal en schip. Waarbij moet worden aangetekend dat Leerplicht Spijkenisse op zoek is naar passende oplossingen voor deze jongeren.

Dit staat in het Rekenkamerrapport 'Onderwijs; recht of plicht' dat 03 januari 2012 gepubliceerd wordt.
De Rekenkamer Spijkenisse heeft de aanpak van het schoolverzuim onder leerplichtige scholieren onderzocht. Hierbij is bekeken wat de praktische uitwerking van de leerplichtwet en aanpak van de bestrijding van verzuim is.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Spijkenisse blijkt dat beleidsmakers, docenten, leerplichtambtenaren en hulpverleners voor dilemma's staan wanneer zij goede oplossingen willen bieden aan jongeren die regelmatig verzuimen. Deze dilemma's komen voort uit beleid (wet- en regels) en uit de praktische uitvoering (bijvoorbeeld het vinden van een geschikte schoolplek).

Het onderzoek laat zien hoe ingewikkeld, maar ook hoe nodig, goede maatregelen tegen schoolverzuim zijn. De gemeente Spijkenisse heeft samen met het onderwijsveld effectieve maatregelen genomen. Het onderzoek laat zien hoe gevoelig de doelgroep is en dat zij zich niet zonder meer gedraagt zoals de samenleving, de wetgever, de beleidsmakers, de school of de professional graag ziet. Een jongere kan alleen komen te staan, zonder dat er een partij meer is die het belang van de jongere beschermt en ervoor kan zorgen dat deze onderwijs volgt.
De Rekenkamer geeft de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in overweging, om extra denk- en doekracht in de aanpak van schoolverzuim te brengen.

Het rapport is te downloaden via de speciale themasite

Lees hier ook de reactie van het college van burgemeester en wethouders.


2.881 kb
versie: december 2012
Rekenkamer Spijkenisse
27-03-2013

Ook dit jaar is er weer een scholencompetitie voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Tijdens deze competitie strijden de scholen voor de titel actiefste school van Spijkenisse. Er kan worden gekozen uit de sporten voetbal en dans.


Voetbal

Een voetbalteam bestaat uit minimaal 5 spelers en maximaal 8. Voor elk team is een coach verplicht. De teams strijden op 22 december 2014 voor een finale plek. De finales vinden plaats op vrijdag 2 januari 2015.

Dans

Voor dans maakt het niet uit hoeveel leerlingen er in een team zitten. Op maandag 22 december 2014 kunnen dansteams een clinic krijgen van een professionele dansdocente. Deze docente zet de puntjes op de i van de dans, die van te voren bedacht is. Tijdens de finale op 2 januari treden de dansteams op voor het publiek en strijden zij om de prijzen.

Tijden en inschrijven

De wedstrijden in de scholencompetitie en de dansclinic vinden plaats op maandag 22 december 2014 in sporthal Olympia. De finale is op vrijdag 2 januari 2015 in sporthal Olympia.

Deelname aan de scholencompetitie is gratis.
De inschrijftermijn voor het KertZaalVoetbalToernooi 2014/2015 is verstreken.

Voor vragen kunt u mailen met combinatiefunctionaris@spijkenisse.nl.

Heeft u zich al ingeschreven? Dan ontvangt u spoedig de definitieve informatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse
telefoonnummer: 14 0181
Bij deze hardloopwedstrijd lopen groepen 3 en 4 de afstand van 400 meter, groepen 5 en 6 lopen 600 meter en de groepen 7 en 8 gaan voor de 800 meter. De scholen “strijden” tegen elkaar en er zijn leuke prijzen te winnen.

Het scholenkampioenschap wordt georganiseerd door atletiekvereniging SPARK, Rabobank Voorne-putten Rozenburg en de gemeente Spijkenisse. De westrijden worden gehouden op de kunststofbaan van atletiekvereniging SPARK, sportpark de Brug.

Aanmelden

De scholen hebben aanmeldformulieren ontvangen. Leerlingen of klassen kunnen zich tot 05 maart opgeven via hun school.
 Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2014
 Meivakantie 26 april t/m 5 mei 2014
 Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus 2014

Let op: individuele scholen kunnen in overleg met de MR van de school buiten bovenstaande data extra roostervrije dagen voor de leerlingen inplannen. De Kerst- en de Zomervakantie staan vast.


Op 9 en 10 oktober 2014 vindt in sporthal Olympia, Atletiekpad 5, in Spijkenisse een techniekevent plaats voor basisschoolleerlingen van groep 7 op Voorne-Putten. Dit bijzondere event heet Tech2Do en is opgezet door de Stichting TechNet Voorne-Putten.
Tijdens Tech2Do komen 888 leerlingen van groep 7 van Voorne-Putten naar Sporthal Olympia om onder schooltijd gedurende 2 uur met techniek bezig te zijn. Op een aantal techniekpleinen (Metaal, Electro & Installatie, Proces- en energie, Mobiliteit en in de zgn. Technobiel) maken de leerlingen kennis met de veelzijdigheid van en mogelijkheden in techniek. Niet alleen door te kijken, maar vooral door te doen en te beleven.

Voorne-Putten is een regio met veel technische bedrijven op haar grondgebied. Met de komst van Maasvlakte 2 zal de vraag naar technisch geschoold personeel verder toenemen en dat terwijl de vraag naar technisch personeel nu al groter is dan het aanbod. Tellen we hier de vergijzing bij op, dan is de noodzaak voor techniek promotie voor iedereen duidelijk. De belangstelling voor techniek kan en moet al in het basisonderwijs gevoed worden, zo vinden alle partners.

Ook voor ouders of verzorgers

Heeft u kinderen in groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs? Dan nodigen we u met uw kind(eren) eveneens uit om een kijkje te nemen bij dit evenement. U bent van harte welkom op donderdagavond 9 oktober tussen 18.30 – 20.00 uur bij Sporthal Olympia, Atletiekpad 5 in Spijkenisse. Aanmelden is niet nodig.

Stichting TechNet Voorne-Putten is een samenwerkingsverband van de 4 VMBO-scholen op Voorne-Putten: het Vakcollege Helinium, Maerlant, MY college en de Oude Maas en een aantal technische bedrijven uit de regio Voorne-Putten en wordt tevens ondersteund door alle gemeenten op Voorne-Putten en vele andere sponsoren uit de regio. Voor meer informatie: www.technetvoorneputten.nl.

Persbericht

Dit is een persbericht van Stichting TechNet Voorne-Putten. Datum: 19 september 2014
Door de komst van de Tweede Maasvlakte zal het Rotterdamse havengebied de komende jaren steeds verder groeien. Om nu al voor te sorteren op de stijgende vraag naar goed opgeleid personeel, organiseert de TechNet-kring VP, een samenwerkingsverband tussen voortgezet onderwijs en bedrijven, op 9 en 10 oktober Tech2Do. Dit techniekevenement vindt plaats in Spijkenisse en is voor basisschoolleerlingen van groep 7 en hun ouders van Voorne-Putten. Op 9 oktober zijn ’s avonds de ouders van harte welkom.
De leerlingen krijgen dankzij het evenement een beter beeld van de beroepsmogelijkheden in de haven. Uiteindelijk is de bedoeling dat meer leerlingen instromen in technische opleidingen en beroepen.

In de TechNet-kring VP werken voortgezet onderwijs (CSG De Oude Maas, MyCollege, OSG Helinium en Maerlant College) en regiobedrijven (o.a. Keppel-Verolme, AVR, Lyondell Basell, Tronox en BP) samen om techniek blijvend onder de aandacht van schoolgaande jeugd en ouders te brengen. Er vinden activiteiten plaats zoals excursies, gastlessen en stages. Om basisschoolleerlingen én hun ouders te enthousiasmeren voor een opleiding- en beroepskeuze in de techniek, wil de kring minstens één, liefst terugkerend, evenement organiseren. De gemeente Spijkenisse zet zich graag in voor de aansluiting tussen onderwijs en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de haven.

Sterke verbondenheid met haven

De gemeente Spijkenisse is van oudsher sterk verbonden met de haven. Veel van haar inwoners werken er en de gevestigde bedrijven zijn de belangrijkste ‘buren’ van Spijkenisse en Voorne-Putten. De verwachting is dat het havenindustrieel complex de komende jaren verder gaat groeien door de komst van de Tweede Maasvlakte. Het gemeentebestuur wil deze groei ondersteunen en faciliteren op basis van de kwaliteiten van de stad en de regio Voorne-Putten.

Persbericht

Nummer: 14/065
Datum: 7 juli 2014
[Foto: een vogelhuisje wordt opgehangen in een boom]
Een buurtbewoner, Simon van Wijngaarden, heeft 100 vogelhuisjes geschonken aan de Mgr. Bekkersschool om daarmee de wijk op te vrolijken. Eerst hebben de kinderen de vogelhuisjes versierd en geverfd. Daarna zijn ze naar verschillende parken in Groenewoud gegaan om de vogelkasten op te hangen.

Hopelijk komen veel vogels buurten in de huisjes en maken ze er hun thuis van. Het is de bedoeling dat de leerlingen ieder jaar de vogelhuisjes schoonmaken, zodat er steeds gebroed kan worden en de vogels ieder jaar terugtrekken naar de wijk.

Wethouder Dijkman opent lustrumweek Annie M. G. Schmidt

Wethouder Kees Dijkman opent maandag 02 april om 08.30 uur de lustrumweek van O.B.S. Annie M. G. Schmidt aan de Martina Kramerstraat 2. Wethouder Dijkman hijst de vlag van Spijkenisse ter ere van het 20-jarig bestaan van de school, die nu rond de driehonderd leerlingen telt. Tegelijkertijd wordt er ook nog een vlag van de school en een vlag van Prokind gehesen. De hele week viert O.B.S. Annie M. G. Schmidt feest.
Twintig jaar geleden is de school geopend door schrijfster Annie M. G. Schmidt.

Wethouder Mourik ondertekent contract met E4pro

Wethouder Christel Mourik ondertekent donderdag 05 april om 12.30 uur een contract met energieadviseur E4pro. Christel Mourik is voorzitter van Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Spijkenisse. De ondertekening vindt plaats in de B&W kamer van het stadhuis. SPBS is drie jaar actief op Halfweg en Molenwatering. E4 Pro analyseert, adviseert en begeleidt, op basis van het profiel van energieverbruik, bedrijven naar de beste leverancier en tarieven voor gas en elektriciteit. Daarmee besparen bedrijven op hun huidige energiekosten.

Burgemeester reikt prijzen sportdag Stichting Kinderhulp Voorne-Putten uit

Burgemeester Salet reikt vrijdag 06 april om 15.30 uur de prijzen uit bij de sportdag van Stichting Kinderhulp Voorne-Putten in het Zadkine College aan de Eikenlaan 88.
Stichting Kinderhulp Voorne-Putten is een onafhankelijke stichting, die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. Het doel van de Stichting is om kinderen uit Bosnië de vakantie van hun leven te bezorgen zodat ze weer lachen en kind kunnen zijn. De kinderen die worden uitgenodigd leven in slechte, vaak uitzichtloze omstandigheden als gevolg van oorlog en armoede. Zij worden twee aan twee ondergebracht bij gastgezinnen in het gebied Voorne-Putten, Rozenburg en Oud-Beijerland waar ze drie weken verblijven.

Wethouder Van der Schaaf opent Meimaand Milieumaand

Wethouder Dirk van der Schaaf opent zaterdag 07 april om 11.00 uur de MeiMaand MilieuMaand op het plein aan de Uitstraat. Hij neemt de activiteitenladder in ontvangst uit handen van een van de bestuursleden van MMMM (MeiMaand MilieuMaand).
Voor meer informatie over het programma van de MeiMaand MilieuMaand  

Weekbericht

Nummer: 12/WB14
Datum: 29 maart 2012

Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 15 tot en met 21 april 2013.


Burgemeester feliciteert platina bruidspaar

Burgemeester Salet feliciteert maandag 15 april om 13.30 uur echtpaar Kleingeld-Kleinendorst met hun 70-jarig huwelijk. Meneer en mevrouw Kleingeld zijn op 14 april 1943 in Rotterdam getrouwd. Ze hebben drie kinderen (waarvan twee overleden), vijf klein- en drie achterkleinkinderen.

Wethouder Mijnans opent sportdag Gelinckschool

Wethouder Jan Willem Mijnans opent vrijdag 19 april om 09.30 uur de sportdag van de Gelinckschool bij Spark aan het Atletiekpad 1. Atletiek Vereniging Spark heeft deze sportdag in samenwerking met de gemeente georganiseerd. De kinderen doen wedstrijdjes op zes atletiekonderdelen.
De Gelinckschool geeft bijzonder onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar.

Burgemeester geeft startsein Kunstroute

Burgemeester Salet geeft vrijdag 19 april om 20.00 uur het startsein voor de Kunstroute bij OBS de Vogelenzang aan de J. Wagenaarstraat 2.

De Kunstroute, die op zaterdag 20 en zondag 21 april duurt van 11.00 tot 17.00 uur, is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij bezoekers het werk van locale kunstenaars en hun eventuele gasten kunnen bekijken. Zij stellen hun werk niet alleen ten toon, maar verkopen het ook.

Wethouder Mijnans geeft startsein Nationale Sportweek

Wethouder Jan Willem Mijnans geeft zaterdag 20 april rond 13.00 uur het startsein voor de Nationale Sportweek. Dit vindt plaats voor het stadhuis aan de Raadhuislaan.
De dag zelf duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Op de Marrewijklaan ligt kunstgras voor de veldsporten. Voor het stadhuis vinden de atletiek demonstraties plaats. En aan de andere kant van de weg zijn er demonstraties van de zaalsporten. Op het plein aan de Uitstraat liggen judomatten waarop die demonstraties plaatsvinden. In totaal promoten 25 sportverenigingen zichzelf.

Wethouders Dijkman en Van der Schaaf actief bij Recipe fair

Wethouders Kees Dijkman en Dirk van der Schaaf zijn zondag 21 april actief bij de Recipe fair in Boekenberg Spijkenisse aan de Markt 40.

Wethouder Van der Schaaf opent om 13.00 uur de wedstrijd. Tevens biedt hij een vertegenwoordiger van het onderwijs een boek over de groentewinkel Mak en een lesbrief over vergeten groenten aan.

Een Recipe fair is een vooral in Engeland veelvoorkomend evenement waar deelnemers hun familierecept delen en laten proeven. Deze kook-, proef- en smaakwedstrijd duurt van 12.00 tot 16.00 uur en is bedoeld voor hobbykoks en beroepskoks. Voorzitter van de jury is Jac Nijskens van De Historische Groentehof / De Kookboerderij uit Beesel (L), winnaar in 2012 van 'Held van de Smaak 2012'.

Wethouder Dijkman maakt rond 15.45 uur de winnaars uit beide categorieën bekend.

Weekbericht

Datum: 11 april 2013.
Nummer: 13/WB16
Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 22 tot en met 28 april 2013.

Correctie op Weekbericht 16

De prijsuitreiking bij de Recipe Fair zondag 21 april om 15.45 uur door wethouder Dijkman gaat niet door.

Wethouder Mijnans lost startschot Spark scholencompetitie

Wethouder Jan Willem Mijnans lost maandag 22 april om 18.00 uur het startschot voor de Spark scholencompetitie. De competitie, een hardloopwedstrijd voor kinderen uit groep 3 tot en met 8, vindt plaats bij atletiekvereniging Spark aan het Atletiekpad 1.
Er doen ongeveer 150 leerlingen mee. Aan het eind van de competitie is er nog een hardloopwedstrijd voor ouders en leerkrachten.

Burgemeester feliciteert diamanten bruidspaar

Burgemeester Mirjam Salet feliciteert dinsdag 23 april om 16.00 uur echtpaar Tomasowa-Luijken met hun 60-jarig huwelijk. Meneer en mevrouw Tomasowa zijn op 23 april 1953 in Nijmegen getrouwd. Ze hebben vijf kinderen (waarvan een overleden), acht klein- en drie achterkleinkinderen.

Wethouder Mijnans geeft startsein vertrek Schoon Schip Trein

Wethouder Jan Willem Mijnans geeft woensdag 24 april om 10.00 uur het startsein voor het vertrek van de Schoon Schip Trein. De Schoon Schip Trein vertrekt vanaf basisschool De Piramide aan de Rijnlaan 25. Samen met de leerlingen doet wethouder Mijnans de wave. De gemeente Spijkenisse heeft ervoor gekozen iedere stadswijk bij toerbeurt intensief schoon te maken en op te knappen. Diverse klussen worden opgepakt, zoals een extra veegbeurt voor de straten, het aanpakken van het groen en het opknappen van stoepen, straten en fietspaden.

Burgemeester reikt prijzen scholierenbijeenkomst Dodenherdenking uit

Burgemeester Salet reikt donderdag 25 april omstreeks 11.30 uur de prijzen uit bij een scholierenbijeenkomst met als thema Dodenherdenking. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis.

Scholieren van de eerste drie klassen van de middelbare scholen uit Spijkenisse hebben een kunstwerk, tekening of gedicht gemaakt. Het beste gedicht wordt voorgedragen op Dodenherdenking op 4 mei. En de beste tekening komt in een boekje te staan, dat op
4 mei uitgereikt wordt.

Wethouder Mijnans plant koningslindes

Wethouder Jan Willem Mijnans plant donderdag 25 april twee koningslindes ter ere van de troonswisseling. Om 12.30 uur plant hij de boom in het Centrumpark en om 13.30 uur in Hekelingen, op de hoek van de Emmalaan en de Lede. Cliënten van Stichting de Zuidwester helpen hem hierbij.

Wethouder Dijkman opent expositie

Wethouder Kees Dijkman opent donderdag 25 april om 17.00 uur een expositie in de Jan Broekhuishal van het Stadhuis. Leerlingen van de Ring van Putten exposeren een selectie van hun beeldend werk.

Burgemeester en wethouders actief bij opening Koningsspelen

Burgemeester Salet opent vrijdag 26 april om 09.30 uur de Koningsspelen bij atletiekvereniging Spark aan het Atletiekpad 1.

Wethouder Jan Willem Mijnans ontbijt mee om 08.30 uur bij basisschool De Rank en om 08.50 uur bij De Morgenster aan de Oranjelaan.

Wethouder Kees Dijkman ontbijt mee om 08.30 uur bij de Maasoever en om 08.45 uur bij de A.M.G. Schmidt aan de E. Belinfantestraat. Daarna om 09.00 uur bij De Branding aan de Anne Frankstraat.

Wethouder Christel Mourik ontbijt mee om 08.30 uur bij de Montessorischool aan het Salamanderveen.

Wethouder Dirk van der Schaaf ontbijt mee om 08.30 uur bij de Paus Johannesschool, om 08.45 uur bij De Marimba en om 09.00 uur bij De Piramide. Alle drie aan de Galileilaan.

In totaal komen er 1800 kinderen van diverse scholen naar Spark en naar het Rivierabad. Zij krijgen clinics zoals voetbal, atletiek en handbal van diverse sportaanbieders. Daarnaast zijn er nog 2300 kinderen aangemeld bij de gemeente waarvan de school een programma heeft samengesteld. Zij ontvangen een sportpakket met een draaiboek en materialen. Persbericht over de Koningsspelen volgt nog.

Burgemeester reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

Burgemeester Salet reikt vrijdag 26 april tussen 10.00 en 12.00 uur de Koninklijke Onderscheidingen uit in de Burgerzaal van het stadhuis.

Wethouder Mijnans opent Rumah Oost West

Wethouder Jan Willem Mijnans opent vrijdag 26 april om 13.00 uur Rumah Oost West aan de Lobeliastraat 11. Het woongebouw met 21 woningen voor mensen van 55-jaar en ouder met affiniteit met de Indische cultuur, is gerealiseerd door Woonbron.

Weekbericht

Datum: 18 april 2013.
Nummer: 13/WB17

Aanvulling op Weekbericht 17, openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 22 tot en met 28 april 2013.

Burgemeester Salet ontvangt opnieuw proefwoners

Burgemeester Mirjam Salet heet de proefwoners van harte welkom woensdag 24 april om 17.30 uur in hun tijdelijke onderkomen in Rokade aan de Hongerlandserdijk 998.

Proefwoners krijgen de kans om verschillende kanten van Spijkenisse te ervaren. Dit gebeurt onder meer door een stadswandeling onder leiding van een gids. Ook brengen zij een bezoek aan de horeca in Spijkenisse voor een diner, lunch en ontbijt.
Naast de aangeboden kansen om Spijkenisse te ontdekken, beschikken zij over fietsen om in hun eigen tempo Spijkenisse te verkennen.

Proefwonen wordt mogelijk gemaakt door gemeente Spijkenisse in samenwerking met Carlton Oasis Spijkenisse.

Burgemeester feliciteert obs de Veenvlinder met 35-jarig bestaan

Burgemeester Mirjam Salet bezoekt vrijdag 26 april om 13.30 uur obs de Veenvlinder, Vlinderveen 221. De school viert deze dag het 35-jarig bestaan. De burgemeester houdt een korte toespraak en geeft het startsein aan de leerlingen om 200 ballonnen op laten.

Weekbericht

Datum: 19 april 2013.
Nummer: 13/WB17a

Aanvulling op Weekbericht 17, openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 22 tot en met 28 april 2013.

Burgemeester Salet ontvangt opnieuw proefwoners

Burgemeester Mirjam Salet heet de proefwoners van harte welkom woensdag 24 april om 17.30 uur in hun tijdelijke onderkomen in Rokade aan de Hongerlandserdijk 998.

Proefwoners krijgen de kans om verschillende kanten van Spijkenisse te ervaren. Dit gebeurt onder meer door een stadswandeling onder leiding van een gids. Ook brengen zij een bezoek aan de horeca in Spijkenisse voor een diner, lunch en ontbijt.
Naast de aangeboden kansen om Spijkenisse te ontdekken, beschikken zij over fietsen om in hun eigen tempo Spijkenisse te verkennen.

Proefwonen wordt mogelijk gemaakt door gemeente Spijkenisse in samenwerking met Carlton Oasis Spijkenisse.

Burgemeester feliciteert obs de Veenvlinder met 35-jarig bestaan

Burgemeester Mirjam Salet bezoekt vrijdag 26 april om 13.30 uur obs de Veenvlinder, Vlinderveen 221. De school viert deze dag het 35-jarig bestaan. De burgemeester houdt een korte toespraak en geeft het startsein aan de leerlingen om 200 ballonnen op laten.

Weekbericht

Datum: 19 april 2013.
Nummer: 13/WB17a

Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 20 tot en met 26 mei 2013.

Raadsleden voeren actie voor behoud Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Morgen, zaterdag 18 mei, houden raadsleden en medewerkers van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis om 12.45 uur actie op het Uitplein voor het behoud van het ziekenhuis. In het stadshart verzamelen de actievoerders handtekeningen waarmee ze aan geven dat de zorg voor kwetsbare ouderen, de spoedeisende hulp en de acute verloskunde bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis moeten blijven. Deze actie is naar aanleiding van de grote financiële problemen bij het ziekenhuis. De gemeenteraad roept inwoners en organisaties op een open brief te tekenen en hoopt zaterdag zoveel mogelijk handtekeningen te ontvangen.

Burgemeester Salet en wethouder Dijkman feliciteren basisschool met lustrum

Basisschool De Toermalijn bestaat aankomende week vijf jaar. De hele week staan er feestelijke activiteiten gepland in het kader van dit lustrum. Burgemeester Mirjam Salet en wethouder Kees Dijkman geven dinsdagochtend 21 mei om 9.00 uur een toespraak. Burgemeester Salet zal een toespraak geven op de locatie Vlasdreef en wethouder Dijkman op de locatie op de Jagerskreek.

Wethouder Dijkman en wethouder De Vos fietsen mee in spinningmarathon voor het goede doel

Woensdag 22 mei vindt er van 12.00 uur tot 24.00 uur in vestiging Saturn Spijkenisse een spinningmarathon plaats. Deze marathon staat in het teken van de Alpe d’HuZes. In samenwerking met het Delta Sport Centrum en de MSH groep zal zoveel mogelijk geld ingezameld worden om het goede doel te ondersteunen. Zowel wethouder Kees Dijkman als wethouder Pieter de Vos doen actief mee aan deze spinningmarathon en laten met alle andere deelnemers zien dat opgeven geen optie is. Wethouder Dijkman fietst om 16.00 uur en Wethouder De Vos om 19.00 uur.

Wethouder Dijkman onthult smartbord bij ingebruikname Gemaal De Leeuw van Putten als vertrekpunt van de Fluisterboot

Fluisterboot De IJsvogel vaart sinds 2009 vanaf het gemaal De Leeuw van Putten. In dit gebouw is echter sinds kort een educatieve ruimte ingericht en een balie geplaatst waar bezoekers voor de fluisterboot zich kunnen melden, kaartjes kunnen kopen en tochten kunnen boeken. Op 23 mei wordt deze ruimte in gebruik genomen en wordt er om 16.00 uur door wethouder Dijkman een smartbord onthuld om de vrijwilligers te bedanken. Ook worden de eerste exemplaren van de Kijkwijzer uitgedeeld (een informatieve folder met informatie over de bezienswaardigheden tijdens een vaart met de fluisterboot).

Wethouder Jan Willem Mijnans opent Dag van het Park met Nordic Walk

Wethouder Jan Willem Mijnans doet zondag 26 mei om 11.00 uur in het Park van rayon Noord het openingswoord voor de Dag van het Park. Daarna zal hij meedoen met de activiteit Nordic Walking. Het verdere programma van de Dag van het Park in rayon Noord biedt verschillende activiteiten waaronder een speurtocht, cupcakes maken, knutselen met natuurmaterialen, diverse spelletjes en insectenhuisjes maken. De kynologenvereniging aan de Voorweg heeft ook een programma.

Weekbericht

Datum: 16 mei 2013.
Nummer: 13/WB21.

Wethouder Mourik en Wethouder Mijnans ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor wijkontwikkelingsplan Spijkenisse Zuidwest

Op dinsdag 18 juni om 18.15 uur ondertekenen de wethouders Mourik en Mijnans in de B&W-kamer van het stadhuis in Spijkenisse met de wooncorporaties in Spijkenisse een samenwerkingsovereenkomst voor een wijkontwikkelingsplan. De gemeente werkt samen met de wooncorporaties Maasdelta, Woonbron en de Leeuw van Putten aan dit plan voor Spijkenisse Zuidwest. Samen met partners en bewoners stellen zij de komende jaren gerichte actieplannen op om de leefomgeving te verbeteren. Hiervoor is voor de komende vijf jaar een budget van € 500.000,- beschikbaar.

Wethouder Dijkman opent vernieuwde jeu de boules baan

Woensdag 19 juni wordt de vernieuwde jeu de boules baan op het veld voor de Mizarflat in de wijk Sterrenkwartier om 13.00 uur met een feestelijk tintje geopend. Wethouder Dijkman zal de baan officieel openen door een spelletje jeu de boules mee te spelen.

Er hebben zich tussen de 15 en 20 bewoners uit verschillende wijken aangemeld om vanaf volgende week vervolgens elke woensdagmiddag met elkaar het jeu de boules spel te spelen. De groep bestaat uit mannen en vrouwen, doorgewinterde spelers en beginners. Rayon West heeft het mede mogelijk gemaakt om de baan op te knappen, Maasdelta zorgt voor de middelen en wijkcentrum Sterrenkwartier zorgt voor opslag van de materialen.

Wethouder Dijkman geeft startschot verkeersexamen

Donderdag 20 juni om 9.00 uur geeft wethouder Dijkman bij Wijkcentrum Noord het startschot voor het verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt georganiseerd door de CED-groep en mede mogelijk gemaakt door onder andere gemeente Spijkenisse. Om het praktisch verkeersexamen zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de eigen woon- en leefomgeving, zijn er vier routes in Spijkenisse uitgezet. De wijk waarin de school gevestigd is, is bepalend welke route er gefietst gaat worden. Naast het verkeersexamen vindt ook een fietskeuring plaats.

Weekbericht

Datum: 13 juni 2013.
Nummer: 13/WB25.

Aanvulling op Weekbericht (25), openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 17 tot en met 23 juni 2013.

College en Raad aanwezig bij koninklijk bezoek vrijdag 21 juni

Locoburgemeester Jan Willem Mijnans vervangt vrijdag 21 juni burgemeester Mirjam Salet bij de ontvangst van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, die op die dag Voorne-Putten bezoeken. Dit bezoek vindt plaats in de Vesting van Hellevoetsluis. Rond 14.50 uur wordt de bus van het paar verwacht bij Droogdok Jan Blanken. Het college van B&W en de raad zullen bij de ontvangst van het koninklijk paar aanwezig zijn. Burgemeester Mirjam Salet is tot haar grote spijt verhinderd wegens een verblijf in het buitenland.

v.v. SCO ’63 bestaat 50 jaar

Vrijdag 21 juni vindt er een receptie plaats bij v.v. SCO ’63 vanwege het 50-jarig jubileum. Wethouder Jan Willem Mijnans of wethouder Kees Dijkman zullen bij deze receptie aanwezig zijn, welke plaatsvindt in de kantine van hun complex op Sportpark Oostbroek, Plaatweg 2, 3202 LB Spijkensse.

Weekbericht

Datum: 13 juni 2013.
Nummer: 13/WB25a.

Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 18 tot 24 augustus 2014.

Wethouder Mijnans opent eerste Zomerschool Spijkenisse

Jan Willem Mijnans opent maandag 18 augustus om 09.00 uur de eerste Zomerschool in Spijkenisse in basisschool De Bron, Vlasdreef 2. De wethouder deelt tassen uit aan de leerlingen en de kinderen laten ballonnen op.

Dertig leerlingen van groep 6 en 7 van basisscholen in De Akkers krijgen deze zomerweek extra lessen, voor een goed begin in het nieuwe schooljaar. De kinderen spijkeren extra kennis bij. Daarnaast blijft hun kennis beter op peil als ze straks weer naar school gaan.

's Ochtends volgen de leerlingen een lesprogramma op maat, dat gericht is op het verhogen van reken- en taalvaardigheden. ’s Middags trekken ze erop uit voor leuke activiteiten op gebied van natuur, sport en cultuur.

Wethouder Dijkman sluit Zomerschool Spijkenisse af

Wethouder Kees Dijkman sluit vrijdag 22 augustus om 11.30 uur de Zomerschool af in basisschool De Bron, Vlasdreef 2. Hij reikt dan de Zomerschooldiploma's uit, luncht met de leerlingen en neemt afscheid van hen.

Wethouder Dijkman poseert tijdens Opendag 't Oude Raadhuys

Wethouder Kees Dijkman poseert zaterdag 23 augustus van 13.00 tot 15.30 uur voor cursisten van 't Oude Raadhuys, centrum voor moderne kunsteducatie aan het
Noordeinde 7.
Stichting ’t Oude Raadhuys houdt op 23 augustus vanaf 12.30 uur Openhuis. Er is onder andere een expositie te bezichtigen met werken van de cursisten van vorig seizoen.

Weekbericht

Datum: 14 augustus 2014.
Nummer: 14/WB34.


Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders in de periode van 01 tot en met 07 oktober 2012.


Wethouder Dijkman onthult derde Social sofa

Wethouder Kees Dijkman onthult woensdag 03 oktober om 15.30 uur de derde Social sofa, in samenwerking met de woningcorporatie Maasdelta. De onthulling vindt plaats achter de Herman Gorterhof.
Het project Social Sofa’s in Spijkenisse werd financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Spijkenisse en Wooncorporaties Maasdelta en De Leeuw van Putten.

Een Social Sofa is een massieve betonnen bank van 1750 kg., die met door bewoners aangebracht glasmozaïek is bekleed. De banken worden in een wijk geplaatst als ontmoetingsplek, met de bedoeling dat bewoners – jong, oud en met verschillende culturele achtergronden - elkaar door gesprekken beter leren kennen, respecteren en waarderen. Met als uiteindelijk doel de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid tussen mensen in een wijk te vergroten. Inmiddels zijn al 3000 sofa’s door heel Nederland geplaatst, waarvan nu dus ook drie in Spijkenisse.

Burgemeester ontvangt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden

Burgemeester Salet ontvangt donderdag 04 oktober om 15.30 uur Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden bij Boekenberg Spijkenisse, aan de Markt 40.
De prinses opent het gebouw dan officieel. Ook het nieuwe Marktplein en de nieuwe huizen daaromheen worden in de openingshandeling betrokken. Beiaardier Bas de Vroome speelt als begin van de openingshandeling een muziekstuk.
De opening is het startsein van tal van activiteiten in en rond Boekenberg Spijkenisse van 04 tot en met 07 oktober. Daarmee wordt Boekenberg Spijkenisse die dagen hét culturele centrum van Spijkenisse.

Na de opening is er vanaf 17.00 uur voor iedereen gelegenheid om Boekenberg Spijkenisse te ontdekken. Er staan rondleiders klaar om alles over dit duurzame gebouw te vertellen. De gebruikers van Boekenberg Spijkenisse, zoals bibliotheek, Milieu Huis en de schaakvereniging zorgen voor tal van activiteiten in de dagen direct na de opening.

Burgemeester luidt zesde Shantyfestival in

Burgemeester Salet luidt zaterdag 6 oktober om 11.30 uur het zesde Shantyfestival in met een scheepsbel. Het festival start op het plein aan de Uitstraat.
Jaarlijks vindt het ShantyFestival Spijkenisse plaats in het centrum van Spijkenisse. Shantykoren uit de regio brengen daar op verschillende plekken in de stad hun zeemansliederen ten gehore.
Zie voor het programma en de deelnemende koren:

Wethouder Dijkman opent symposium Schaakvereniging Spijkenisse

Wethouder Kees Dijkman opent zondag 07 oktober om 12.00 uur een symposium van de Schaakvereniging Spijkenisse in Boekenberg Spijkenisse, aan de Markt 40.
Het symposium heeft als doel het bekendmaken van schoolschaken en het belang van de schaaksport in het algemeen. Als spreker is Hans Böhm uitgenodigd, een bekend Nederlandse schaker. Vanaf 14.00 uur kunnen de bezoekers deelnemen aan simultaan schaken, waar Hans Böhm ook aan mee doet.

Weekbericht

Nummer:12/Wb40
Datum:28 september 2012

Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 08 tot en met 14 oktober 2012.

Wethouder Dijkman opent nieuwe gebouw SBO De Branding

Wethouder Kees Dijkman opent woensdag 10 oktober om 12.30 uur op feestelijke wijze het nieuwe gebouw van Speciaal basisonderwijs (SBO) De Branding. De school is in de zomervakantie verhuisd van de Nachtegaalstraat naar de Anne Frankstraat 26.

Wethouder Mijnans levert het Groene Palet op

Wethouder Jan Willem Mijnans levert woensdag 10 oktober om 15.00 uur nieuwbouwproject Het Groene Palet op, bij de bouwlocatie aan de Johannes Vermeerstraat. Erik van Heijningen (politicus en waarnemend burgemeester van Hellevoetsluis) is als oud-bewoner van Schiekamp aanwezig bij de oplevering van de 15 koop- en 15 huurwoningen.

Het project in Spijkenisse Noord is het eerste energiezuinige nieuwbouwproject van Maasdelta Groep met woningen die voor een groot deel zelf energie opwekken.

Wethouder 't Hart viert bereiken hoogste punt Terras aan de Maas

Wethouder Gert Jan 't Hart viert woensdag 10 oktober om 16.00 uur op de bouwlocatie het bereiken van het hoogste punt van Terras aan de Maas. Wethouder 't Hart knipt het lint door en daarna komen er 3 abseilers van het gebouw af, die een doek uitrollen.

Wethouder Dijkman opent opgeknapt Skatepark

Wethouder Kees Dijkman opent zaterdag 13 oktober om 13.00 uur een nieuw onderdeel van het opgeknapte Skatepark aan de Groenewoudlaan. Wethouder Dijkman probeert een nieuw funbox zelf uit op een skateboard. Naast de opening hebben jongeren in samenwerking met Rayon Oost een afwisselend programma opgesteld, voor een reünie voor het 15-jarig bestaan van het Skatepark.

Weekbericht

Nummer: 12/WB41.
Datum: 05 oktober 2012.

Burgemeester feliciteert briljanten bruidspaar

Burgemeester Salet feliciteert maandag 4 november om 11.30 uur echtpaar Van der Wal-de Ridder met hun 65-jarig huwelijk.
Meneer en mevrouw Van der Wal zijn op 3 november 1948 in Rotterdam getrouwd. Ze hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Burgemeester feliciteert diamanten bruidspaar

Burgemeester Salet feliciteert woensdag 6 november om 16.30 uur echtpaar Munts-Staal met hun 60-jarig huwelijk.
Meneer en mevrouw Munts zijn op 6 november 1953 in Amsterdam getrouwd. Ze hebben zes kinderen, zeven klein- en vijf achterkleinkinderen.

Burgemeester Salet en wethouder Dijkman gastvrouw en -heer bij burgemeestersontbijt

Burgemeester Salet en wethouder Kees Dijkman zijn donderdag 7 november gastvrouw en -heer bij het burgemeestersontbijt in de Burgerzaal van het stadhuis. Het ontbijt start om 08.30 en eindigt om 09.30 uur.

Samen ontvangen de burgemeester en wethouder 25 leerlingen van basisschool De Rank en twee begeleiders. Het ontbijt vindt plaats als onderdeel van de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 400.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.000 basisscholen. De gemeente doneert een vrijwillige donatie aan War Child, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt.

Zie ook

Weekbericht

Datum: 31 oktober 2013.
Nummer: 13/WB45.

Openbare activiteiten van het college van B&W van 18 tot en met 24 november.

Burgemeester verwelkomt Sinterklaas

Burgemeester Salet verwelkomt zaterdag 23 november om 11.00 uur Sinterklaas en
45 pieten bij de haven aan de Veerweg. Rond 12.00 uur vertrekt de burgemeester samen met Sinterklaas in een open paardenkoets richting het centrum. Ook de pieten gaan onder leiding van een pietendrumband naar het centrum; waar ze de verdere middag snoepgoed uitdelen. Rond 16.00 uur nemen Sint en pieten afscheid op het plein aan de Uitstraat.

Weekbericht

Datum: 15 november 2013.
Nummer: 13/WB47.

Openbare activiteiten van het college van burgemeester en wethouders van 25 november tot en met 1 december 2013.

Burgemeester feliciteert briljanten bruidspaar

Burgemeester Salet feliciteert maandag 25 november om 14.00 uur echtpaar Berwers-van Dijk met hun 65-jarig huwelijk. Meneer en mevrouw Berwers zijn op 23 november 1948 in Hekelingen getrouwd. Ze hebben twee kinderen, drie klein- en vier achterkleinkinderen.

Burgemeester Salet en wethouder Dijkman nemen Boekenberg boek in ontvangst

Burgemeester Salet en wethouder Kees Dijkman nemen woensdag 27 november rond 20.00 uur het eerste exemplaar van het Boekenberg boek in ontvangst. De boekpresentatie vindt plaats in Boekenberg Spijkenisse aan de Markt 40. Het boek zelf heeft als titel Boekenberg Spijkenisse, biografie van een gebouw. En is geschreven door Nicoline Baartman in opdracht van MVRDV, de ontwerper van het gebouw.

Wethouder Dijkman reikt diploma’s MediaMasters uit

Wethouder Kees Dijkman reikt vrijdag 29 november om 14.30 uur de diploma's MediaMasters uit bij CBS De Hoeksteen aan de Gangesstraat 13.
Groep 7 en 8 van CBS De Hoeksteen hebben samen met meer dan 2000 andere klassen in Nederland deelgenomen aan MediaMasters, een super spannend mediawijsheidspel . De leerlingen werkten klassikaal en thuis aan verschillende mediamissies van het spel.
Zie www.mediamasters2013.nl.

Wethouder Mourik opent Het Pannenkoekenhuis

Wethouder Christel Mourik opent vrijdag 29 november om 14.30 uur Het Pannenkoekenhuis aan het Havenplein 7. Zij bakt samen met de eigenaar de eerste officiële pannenkoek.

Weekbericht

Datum: 22 november 2013.
Nummer: 13/WB48.
De Sleutel in de wijk Groenewoud houdt woensdag 20 juni een groot zomerfeest voor de kinderen en jongeren die er naar school gaan en de bewoners van de wijk. Het zomerfeest start feestelijk om 8.45 uur met een zumba warming-up. De dag staat verder geheel in het teken van Holland. De Sleutel is gevestigd aan Eikenlaan 88b.

De kinderen komen feestelijk gekleed naar school. Na het aansteken van de sportieve vlam, doen de basisschoolleerlingen mee aan 25 verschillende clinics op gebied van sport, cultuur en creativiteit. De kleintjes van de kinderopvang kunnen zich uitleven op een springkussen en worden geschminkt.
‘s Middags lunchen de kinderen met pannenkoeken. Voor de leerlingen van Zadkine is er een speciaal ‘Ik hou van Holland’ spel ontwikkeld. Zij kunnen verder meedoen aan sportclinics of aan een workshop uiterlijke verzorging.

Op het schoolplein is van 12.30 tot 14.30 uur een kinderrommelmarkt. De wijkbewoners en de kinderen kunnen er gratis ijs en suikerspinnen halen. De kleintjes worden voorgelezen door Openbare Bibliotheek Spijkenisse.
Het zomerfeest wordt om 14.30 uur afgesloten.

Multifunctioneel centrum De Sleutel wordt gebruikt door SKS alles Kids, wijkgroep Groenewoud, Zadkine, en de basisscholen Mrg. Bekkers, De Piramide en De Marimba.

Persbericht

Nummer: 12/Pb 057
Datum: 13 juni 2012
[plaatje: Zomerschool De Akkers]
Maandag 18 augustus is het zover; dan start de eerste Zomerschool in Spijkenisse. Dertig leerlingen van groep 6 en 7 van basisscholen in De Akkers krijgen deze zomerweek extra lessen, voor een goed begin in het nieuwe schooljaar. De kinderen spijkeren extra kennis bij. Daarnaast blijft hun kennis beter op peil als ze straks weer naar school gaan. De Zomerschool duurt tot en met 22 augustus.

Om 9.00 uur opent wethouder Jan-Willem Mijnans de Zomerschool, die plaats vindt in basisschool De Bron, Vlasdreef 2. De wethouder deelt tassen uit en de kinderen laten ballonnen op. Hierna gaat het programma van start.

’s Ochtends volgen de leerlingen een lesprogramma op maat, dat gericht is op het verhogen van reken- en taalvaardigheden. ’s Middags trekken ze erop uit voor leuke activiteiten op gebied van natuur, sport en cultuur. Belangrijk, want het blijft natuurlijk wel vakantie! Met opgefriste kennis starten ze dan vol zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar. Wethouder Kees Dijkman sluit vrijdag 22 augustus om 11.30 uur de Zomerschool af. Hij reikt dan de Zomerschooldiploma’s uit, eet mee met de lunch en neemt afscheid van de leerlingen.
De kinderen zitten op basisscholen De Bron, Het Baken, De Toermalijn en De Akkers. De scholen werken met elkaar samen. Ook SKS werkt mee aan de Zomerschool. De SKS zorgt voor een lekkere lunch tussen de middag en enkele leuke activiteiten.

Persbericht

Nummer: 14/072
Datum: 8 augustus 2014